Etusivulle

Iloisia asujia
 

JYRÄNKÖLÄN hoivapalvelut tarjoaa Heinolassa ympärivuorokautisesti valvottuja asumis-, kuntoutus- ja tukipalveluja vanhuksille ja erityisryhmille. Toiminnan perustana ovat yhteisöllisyys, asiakaslähtöinen kehittämistyö ja henkilökunnan ammattitaito.

PALVELUASUMISTA tarjoamme viidessä asumisyksikössä ja avopalveluitamme ovat omaishoitajien hoidettavien päiväparkkipaikkahoito ja päihdekuntoutujien avokuntoutus.

PALVELUTALOJEN yhteiset tilat ovat myös ulkopuolisten käyttäjien vuokrattavissa. Lisätietoja palvelutalojen asiakastoimistosta: Konsulinkatu 2, 050 463 0697.

HOIVAPALVELUJEN toiminnasta vastaa hoivapalvelujohtaja tukenaan vastuuryhmä, johon kuuluvat asumisyksiköiden lähiesimiehet sekä palveluvastaava. Tiimissämme työskentelee 70 vakituisessa työsuhteessa olevaa ammattilaista. Lisäksi työllistämme hoitajien sijaisia ja toimimme opiskelijoiden sekä välityömarkkinoiden työssäoppimispaikkana.

PALVELUTALOT & JYRÄNKÖLÄKOTI (päivystys 24/7)
Konsuli
 Pihlajakoti, 044 797 2480
Konsulinna Koivukoti, 044 797 2481
Kunniakonsuli Saarnikoti, 044 797 2482
Siltakoti Tammikoti, 044 797 2483
Jyränköläkoti, 050 590 7083Jyränkölä on Vanhustyön keskusliiton jäsen.

Palveluasuminen

JYRÄNKÖLÄN SETLEMENTTI on 1960-luvulta alkaen tuottanut erityisryhmien palveluasumista. Tällä hetkellä tarjoamme kodin n. 275:lle henkilölle. Paikoista osa on myyty kunnille, jotka osaltaan päättävät niiden täyttämisestä. Palveluasumisen, tuetun, laajennetun tuetun ja tehostetun palveluasumisen sekä omaishoitajien vapaajärjestelyjen osalta toimimme paitsi Heinolan, myös useiden muiden kuntien ostopalvelu- ja palvelusetelituottajana. Kaikissa asumisyksiköissämme on henkilökunta paikalla 24/7.

PALVELUTALOJEN ASUNNOT on suunniteltu vanhusten ja liikuntaesteisten tarpeet huomioiden esteettömiksi ja niissä on turvapuhelin, lasitettu parveke, jääkaappi-pakastin-yhdistelmä, pesukoneliitäntä ja kaapelitelevisioverkkoyhteys. Jokainen asukas solmii asunnostaan vuokrasopimuksen ja kalustaa sen kodikseen. Erikseen sopien asunto on mahdollista vuokrata myös kalustettuna. Ravintolamme tuottavat asukkaillemme ruokapalveluja sopimuksen mukaan. Tuemme asukaslähtöistä yhteisöllisyyttä mm. tarjoamalla tiloja asukkaiden kokoontumisille. Jokaisessa palvelutalossa on palveluasuntojen lisäksi yhteisökoti. Hoivapalveluilla on käytössään vuosittain päivittyvä systemaattinen laadunhallintajärjestelmä.

ASUKKAAT
voivat asua kotonaan yhä useammin jopa kuolemaansa asti. Mahdollisessa saattohoitovaiheessa lisätukenamme on haluttaessa käytettävissä vapaaehtoisten saattohoitorinki. Kehittämämme saattohoitomalli palkittiin Vuoden 2014 vanhustekona.

JYRÄNKÖLÄKOTI valmistui vuonna 1963 vanhusten asumisyksiköksi, toimi 1994 alkaen päihdekuntoutujien asumisyksikkönä ja tarjoaa nykyisin ympärivuorokautisia tehostettuja asumis- ja hoivapalveluja sekä kokeilu- ja intervallijaksoja erityisryhmien asiakkaille yksilöllisten perusteiden mukaan. Tarvittaessa asunto vuokrataan kalustettuna. Lähettävä kunta tekee Jyränköläkodin paikoista päätöksen maksusitoumuksineen.

Kesäjuhla

Lisätietoja:

Palvelutalojen palveluasunnot (yksiöt ja kaksiot)
- kaikki hakijat
asukasneuvoja Päivi Virtanen 044 797 2458

Yhteisökodit
Tehostettu, laajennettu tuettu ja tuettu palveluasuminen
- vanhukset, muistisairaat, vaikea- ja kehitysvammaiset sekä mielenterveyskuntoutujat
palveluvastaava Anne Virtanen 050 463 0697

Jyränköläkoti
-
päihde- ja mielenterveyskuntoutujat sekä muut erityisryhmät
vastaava kuntoutusohjaaja Marianne Teirivaara 050 590 7086

HAKULOMAKKEET: 
Jyränkölän palvelukotien asuntohakemus 
Palvelutalo Helenan asuntohakemus

ESITTEET: 
Palveluasunnot 2019
Palvelutalo Helena

SAATTOHOIDON VAPAAEHTOISTYÖ:
Vapaaehtoistyön kansio saattohoidon tueksi

REKISTERISELOSTEET

Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä

RAVA-rekisteri


ASUKASRYHMÄT

Vanhukset

PALVELUASUNNOISSA voidaan tarjota sekä palveluasumista että tuettua, laajennettua tuettua tai tehostettua palveluasumista ikääntyneille. Tarvitsemansa palvelut asukas maksaa itse, osittain palveluseteleillä tai saa ne kunnan ostopalveluna tai maksusitoumuksella. Itse palvelunsa maksava voi peruspalvelun lisäksi hankkia halutessaan tarvitsemiaan palveluja Jyränkölän Setlementiltä, jolloin niistä laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Näitä palveluja ovat mm. siivous, lääkkeenjako, hoitotoimet, suihkutus/saunotus, vaatehuolto ja asiointiapu. Annetuista palveluista voi verotuksessa saada kotitalousvähennystä tai niistä voi olla palvelusetelisopimus asukkaan kotikunnan kanssa.

Vaikeavammaiset, mielenterveyskuntoutujat ja kehitysvammaiset

KAIKKI ASUMISYKSIKÖT tarjoavat tuettua ja tehostettua palveluasumista. Kaikista paikoista solmitaan palvelun hankkivan kunnan kanssa erillinen sopimus ja asukkaat valitaan yhteistyöneuvotteluissa. Asukkaalle laaditaan yksilöllinen hoiva- tai kuntoutumissuunnitelma. Käytössä on omahoitajamalli.

Muistisairaat

JOKAISESSA PALVELUTALOSSA on yhteisökoti ympärivuorokautista huolenpitoa tarvitseville asukkaille. Yhteisökotipaikoille (yht. 73 paikkaa) tullaan yleensä kunnan ostopalvelusopimuksen, maksusitoumuksen tai palvelusetelin turvin. Yhteisökotien toiminta perustuu muistisairaan sairauden ymmärtämiseen sekä asukasta ja omaista kunnioittavaan suhtautumiseen. Yhteisökodin asukkaan hoito suunnitellaan yksilöllisesti. Kodeissa vallitsee lämmin ja turvallinen ilmapiiri. Erilaiset viriketoiminnat ja ulkoilumahdollisuus kuuluvat jokapäiväiseen ohjelmaan. Yhteisökodin jokaiselle asukkaalle on nimetty omahoitaja. Kunniakonsulin Saarnikotiin voimme ottaa asukkaiksi myös pariskuntia, mikäli molemmat puolisot kuuluvat tehostetun palveluasumisen piiriin.

Päihdekuntoutujat

JYRÄNKÖLÄKODISSA on 25 asukaspaikkaa. Asukkaiden kotikuntien kanssa solmitaan ostopalvelusopimus. Lisäksi asukas sitoutuu talon yhteisiin sääntöihin allekirjoittamalla asumissopimuksen. Jyränköläkodin kuntoutumisohjelma perustuu yksilölliseen kuntoutumissuunnitelmaan. Ohjelma ylläpitää arkielämän taitoja ja tukee päihteetöntä elämäntapaa. Toiminta rakentuu kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja yhteisöllisyyden periaatteille ja voi sisältää kuntouttavaa työtoimintaa, työelämävalmennusta tai työkokeiluja.

Omaishoitajien hoidettavat läheiset

KAIKKI ASUMISYKSIKÖT tarjoavat omaishoitajille mahdollisuutta vapaan viettämiseen hoidettavan läheisen parkki- tai pidempiaikaisen hoidon myötä. Palvelu on käytettävissä kun yksiköissä on tilaa.


ASUMISYKSIKÖT

Konsuli

KONSULI (valm. 1994)
Konsulinkatu 2, 044 797 2480
Vastaava Marja Deppner 044 797 2412
Palveluasunnot: 18 yksiötä ja 11 kaksiota
Pihlajakoti, Konsulinkatu 2 A 2 ja 2 A 3: 14-paikkainen yhteisökoti muistihäiriöisille
Yhteiset tilat: ravintola Konsuli, juhla- ja liikuntasali Sireniussali sekä sauna- ja allastilat

Konsulinna
KONSULINNA (valm. 1999)
Konsulinkatu 1, 044 797 2481
Vastaava Kirsi Kaukonen 044 797 2414
Palveluasunnot: 47 yksiötä ja 5 kaksiota
Koivukoti, Konsulinkatu 1 B 24: 16-paikkainen yhteisökoti muistihäiriöisille (Pihakoivu ja Rantakoivu, 8 paikkaa kummassakin)
Yhteiset tilat: oleskelu- ja ruokailutila Vaahterasali, pienryhmätila Touhutupa, toimistotila Tarinatupa, käsityötila Sormustin ja saunatilat

Kunniakonsuli
KUNNIAKONSULI (valm. 2003)
Konsulinkatu 3, 044 797 2482
Vastaava Marja Deppner 044 797 2412
Palveluasunnot: 11 yksiötä ja 1 saunallinen kolmio
Saarnikoti, Konsulinkatu 3 A 1-5 ja 3 A 13-20: 13-15-paikkainen yhteisökoti muistihäiriöisille, tarvittaessa myös pariskunnille
Yhteiset tilat: liikuntatila Kieppi, saunatilat, pyykkitupa ja kuivaushuone

Siltakoti
SILTAKOTI (valm. 2007)
Siltakatu 13 / Koulukatu 18, 044 797 2483
Vastaava Terttu Parviainen 044 797 2413
Palveluasunnot: 47 yksiötä ja 6 kaksiota
Tammikoti, Siltakatu 13 A 1 ja Koulukatu 18 A 10 ja 18 A 11: 30-paikkainen yhteisökoti muistihäiriöisille (Koulutammi ja Siltatammi, 15 paikkaa kummassakin)
Yhteiset tilat: saunatilat ja Koulukadun pohjakerroksessa asukastila

 


PALVELUTALO HELENA (valm. 2017)
Kaivokatu 16
Vastaava Terttu Parviainen 044 797 2413
Palveluasunnot: 20 yksiötä ja 5 kaksiota
Yhteisest tilat: joka kerroksessa asukkaiden yhteinen oleskelutila ja pohjakerroksessa vapaaehtois- ja järjestötyönkeskus Tuttis

Jyränköläkoti 
JYRÄNKÖLÄKOTI (valm. 1963)
Siltakatu 11 B, 050 590 7083
vastaava Marianne Teirivaara 050 590 7086
Palveluasunnot: 3 yksiötä, 2 kaksiota ja 18 huonetta (oma wc ja parveke)
Yhteiset tilat: ruokailu- ja kokoontumistila Vinttikammari ja oleskelutiloja

Tukipalvelut

OMAISHOITAJIEN VAPAAPÄIVÄT JA PÄIVÄPARKKI on tarkoitettu omaishoitajien hoidettavien hoitopaikaksi omaishoitajan loman tai kampaajalla käynnin ajaksi. Omaishoitajien tukipalvelut toimivat asumisyksiköissä ja lomapäivien aikaista hoitoa järjestetään, mikäli yhteisökodeissa on tilaa. Päiväparkkiin voi tulla arkisin klo 12.00-16.00 välisenä aikana. Talojen omien asukkaiden kohdalla ajoista ja päivistä voidaan jonkin verran joustaa. Omaishoitajan tulee varata ennen ensimmäistä jaksoa kyseisen talon vastaavalta hoitajalta haastatteluaika perusasioiden selvittämiseksi.

PÄIHDEKUNTOUTUJIEN AVOKUNTOUTUS toteutuu yksilöllisten kuntoutumissuunnitelmien mukaisesti. Kuntoutusta järjestetään joko kotikäynteinä tai asiakkaan käynteinä Jyränköläkodissa. Kuntoutukseen hakeudutaan yhteistyössä kunnan sosiaalityöntekijän kanssa.

LISÄTIETOJA
Omaishoitajien vapaapäivät ja päiväparkki
vastaava hoitaja Marja Deppner 044 797 2412 (Konsulin Pihlajakoti ja Kunniakonsulin Saarnikoti)
vastaava hoitaja Kirsi Kaukonen 044 797 2414 (Konsulinnan Koivukoti)
vastaava hoitaja Terttu Parviainen 044 797 2413 (Siltakodin Tammikoti)
vastaava kuntoutusohjaaja Marianne Teirivaara 050 590 7086 (Jyränköläkoti) 
Päihdekuntoutujien avokuntoutus
vastaava kuntoutusohjaaja Marianne Teirivaara 050 590 7086 (Jyränköläkoti)

kesäretki

Henkilöstö

Hoivapalveluiden vastuuryhmä

hoivapalvelujohtaja Sirkku Taskinen, 044 797 2422
palveluvastaava Anne Virtanen, 050 463 0697
Konsulin ja Kunniakonsulin vastaava hoitaja Marja Deppner, 044 797 2412
Konsulinnan vastaava hoitaja, 044 797 2414
Siltakodin vastaava hoitaja, 044 797 2413
Jyränköläkodin vastaava kuntoutusohjaaja Marianne Teirivaara, 050 590 7086
 
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
 
Asukasneuvoja Päivi Virtanen, 044 797 2458, vastuualueena ovat palveluasuntojen asukkaiden viriketoiminnot sekä asuntojen hakuprosessit ja esittelyt.


Tarvitsemme jatkuvasti uusia tuntityöntekijöitä ja muita sijaisia hoivatyöhön. Avoimia paikkoja voi tiedustella palveluvastaavalta sekä vastaavilta hoitajilta.