Vapaaehtoistyössä välittäminen tiivistyy

Jyränkölän Setlementti on pyörittänyt vapaaehtoistoimintaa vapaaehtois- ja järjestötyönkeskus Tuttavantuvan kautta jo vuodesta 1992. Tuttavantuvan kautta välitetään satoja avunpyyntöjä vuosittain ja yhteensä vapaaehtoistyötä tehdään yli 10 000 tuntia vuodessa.

Merkittävää työtä

Yli sadan vapaaehtoisen joukkoon mahtuu monenlaisia ihmisiä, jotka osallistuvat hyvin monipuolisiin vapaaehtoistyön tehtäviin. Perinteisten vapaaehtoistyötehtävien, kuten vanhusten ulkoiluttamisen, harrastustoiminnan ohjaamisen sekä juttuseurana ja talkooapuna toimimisen lisäksi Jyränkölässä on mahdollista toimia saattohoidon vapaaehtoisena. Valtakunnallisestikin huomioitu malli on kehitetty Jyränkölässä yhdessä hoitopalveluiden kanssa ja siitä ollaan kiinnostuneita ympäri Suomen. Vaativa ja henkisesti raskas malli ei sovi kaikille, mutta Jyränkölän laajasta ja motivoituneesta vapaaehtoisten joukkiosta on löytynyt oikeat ihmiset tällekin osa-alueelle.

Paineet kasvavat

Vaikka vapaaehtoisia onkin pienen kaupungin mittakaavassa melko paljon, heitä tarvitaan jatkuvasti lisää. Valtaosa vapaaehtoisista on iäkkäitä ja Heinolan väestön vanhetessa vapaaehtoisten tarve kasvaa jatkuvasti. Lisäksi valtio ja kunnat asettavat yhä enenevässä määrin paineita kolmannelle sektorille. Vapaaehtois- ja järjestötyön merkitys kasvaa julkisen vallan etsiessä säästökohteita. Tiivis yhteistyö Heinolan Sosiaali- ja Terveyskontaktin (SoTeKo) kanssa auttaa Jyränkölää toimimaan yhdessä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Antoisa työ

Vaikka valtaosa vapaaehtoisista on eläkeläisiä, vapaaehtoistyö sopii kaikille ikään ja toimenkuvaan katsomatta. Sitä voi tehdä juuri niin paljon kuin itselle sopii, vaikka vain kerran kuukaudessa. Jo yksikin kerta voi tuottaa avustettavalle valtavasti iloa.

Vapaaehtoiset saavat työstään hyvän mielen, mutta sen lisäksi tulevat kattava vapaaehtoistyön perehdytys, virkistystä, uusia ihmissuhteita sekä paljon iloa ja rytmiä arkeen!

Lisätietoja erilaisista vapaaehtoistyön mahdollisuuksista löydät Heinolan Sosiaali- ja Terveyskontaktin sivuilta: www.heinolansoteko.weebly.com.

2.12.2014