Hankkeet

Laatu- ja kehittämishanke , Kestävästi kansalaisopistossa (2021)

OPH:n rahoittaman uuden Lake-hankkeen teemana on kestävä kehitys. Koulutusosastossa käydään läpi kestävän kehityksen itsearviointiprosessi ja haetaan sertifikaattia. HeiMo-neuvoston toiminta vakiinnutetaan, ja se sitoutetaan vahvasti mukaan kestävän kehityksen arviointiprosessiin.

Lisätietoja:

Birgitta Ylilehto
044 797 2405
birgitta.ylilehto [ät] jyrankola.fi

Osaava III

Heinolan kansalaisopiston hallinnoima ja Opetushallituksen rahoittama henkilöstön täydennyskoulutushanke vuosille 2020 ja 2021. Toteutetaan yhteistyössä Pieksämäen seutuopiston kanssa. Hankkeen teemoina ovat osaamisperusteisuus ja osaamismerkit sekä kansalaisopiston henkilöstön digitaidot.

Lisätietoja:


Jorma Kettunen

044 797 2463

jorma.kettunen [ät] jyrankola.fi

 

Sirkka Suomi
050 306 7985

sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

Minä elän! -etsivän vanhustyön hanke (2020-2022)

Jyränkölän vapaaehtoistoiminnan alaisuudessa toimivaa Etsivän vanhustyön -hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) Veikkauksen tuotoilla.
Hankkeen tavoitteena on etsiä ja löytää haasteellisessa elämäntilanteessa olevia, palveluiden ulkopuolelle jääneitä yli 60-vuotiaita heinolalaisia ikäihmisiä ja ohjata heitä tarvitsemiensa toimintojen ja palveluiden piiriin. Etsivää työtä tehdään yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Hankkeen yhteistyökumppaneina ovat Heinolan kaupunki ja Heinolan seurakunta.

Lisätietoja:

Hankekoordinaattori Katja Kärki p. 044 7350021
katja.karki [ät] jyrankola.fi

Kiihdytyskaista hoiva-alalle

Heinolan kansalaisopiston ja Jyränkölän Setlementin hoiva-palveluiden yhteishanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yhteistyökumppanina toimii Koulutuskeskus Salpaus. Hanke on käynnistynyt elokuussa 2020 ja jatkuu 4/2022 loppuun.

Hankkeen  tavoitteena  on eri syistä johtuen vaikeassa työllistymisasemassa olevien ihmisten työllistymismahdollisuuksien parantaminen heidän perus-, työelämä- ja yhteiskuntataitojaan  valmentamalla ja vahvistamalla. Hanke vastaa osaltaan hoiva-alan työvoimapulaan tarjoamalla asiakkailleen tutustumismahdollisuuden hoiva-alan työtehtäviin ja työpaikkoihin heidän henkilökohtaiset tarpeet ja päämäärät huomioiden. Asiakkaiden hankkeen aikana tai aiemmin hankkiman osaamisen tunnistamiseksi ja tunnustamiseksi hankkeen tavoitteena on luoda osaamismerkistö. Suorittamiensa hoiva-alan ja muiden työelämätaitojen osaamismerkkien avulla hankkeen asiakas pystyy hyväksyttävällä tavalla todentamaan osaamisensa sekä työelämään että oppilaitoksiin hakeutuessaan. 

Lisätietoja:

Osaamisen ohjaaja
Leena Voutilainen 044 797 2471
leena.voutilainen [ät] jyrankola.fi

Muuttokummi-hanke

Hankkeen tarkoituksena on senioreiden Heinolaan muuton helpottaminen, vetovoimaisuuden parantaminen ja palvelupakettien kehittäminen. Hanketta rahoittaa Päijänne Leader / Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto. Hankkeen toiminta-aika on 1.6.2020-31.5.2022.

Lataa Muuttokummi-esite tästä

Lisätietoja: leader_logo.jpgEU_lippu_ja_tunnuslause.jpg

Jussi Varjo 044 797 2468
jussi.varjo [ät] jyrankola.fi

Tukirinki-hanke 2020-2021

Jyränkölän työllistämispalvelujen Tukirinki-hanke on Hämeen te-toimiston, Heinolan, Hartolan, ja Sysmän yhteinen työllistämishanke vuosille 2020-2021. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Jyränkölän Setlementti.

Hankkeen tarkoituksena on tukea heinolalaisten, hartolalaisten ja sysmäläisten osatyökykyisten, pitkäaikaistyöttömien, maahanmuuttajien ja nuorten työllistymistä. Te-toimistosta ohjautuville asiakkaille rakennetaan hänelle soveltuva työllistymisen polku avoimille työmarkkinoille tai opiskelujen pariin. Tarvittaessa polku voi johtaa myös muiden palvelujen piiriin. Työllistymisen tueksi asiakas osallistuu työkokeilu- ja/tai palkkatukityöjaksoille. Jakson aikana asiakas voi osallistua työnhaun koulutukseen, tarvittavien korttikoulutusten suorittamiseen tai hänen osaamisensa tehdään näkyväksi erilaisten osaamistodistusten avulla.

Tukirinki-hanke tekee tiivistä yhteistyötä kuntien työllisyydenhoidon sekä TE-palvelujen kanssa. Hankkeen työntekijöiden toimisto on Heinolassa, Savotan tiloissa, Kirkkokatu 8.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Jouni Kantonen 044 797 2466

Projektiohjaaja
Kirsi Salminen 050 514 6708

Projektiohjaaja
Sirpa Hallman 050 324 8328

Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi [ät] jyrankola.fi

Osaava II

Heinolan kansalaisopiston hallinnoima ja Opetushallituksen rahoittama henkilöstön täydennyskoulutushanke vuosille 2019 ja 2020. Se toteutetaan yhteistyössä Wellamo-opiston kanssa. Hankkeen läpileikkaavana teemana on tulevaisuuden kansalaisopisto ja siinä tarvittava osaaminen, kuten monipuolinen digiosaaminen sekä osallistava ohjaus.

 

Lisätietoja:

 

Juhani Korhonen
050 306 7987

juhani.korhonen [ät] jyrankola.fi

 

Sirkka Suomi
050 306 7985

sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

Nuorten työpajatoiminta

Nuorten työpajatoiminta on Uudenmaan ELY-keskuksen myöntämä ja Opetus – ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hanketta hallinnoi ja koordinoi Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto. Hanketta toteuttaa Jyränkölän Mediapaja.

Hankkeen turvin Mediapaja valmentaa luovista aloista ja/tai tietotekniikasta kiinnostuneita nuoria työttömiä työelämää varten. Valmennus tarkoittaa nuoren yksilöllistä ohjaamista ja tukemista tärkeänä osana työryhmää. Toiminnan ytimessä ovat aidot työtehtävät ja vastuuttaminen sekä yksilöllisen jatkopolun rakentaminen ja mallintaminen. Hanke on käynnistynyt 1.4.2013.

Lisätietoja:

Mikko Kallio
Koulutussuunnittelija
044 797 2403
mikko.kallio [ät] jyrankola.fi

Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille

Suomen kieltä ja kulttuuria maahanmuuttajille -koulutusta toteutetaan Opetushallituksen opintoseteliavustuksen kautta. Koulutus on suunnattu alle 30-vuotiaille työttömille maahanmuuttajille, jotka hallitsevat suomen kielen perustason sekä alle 30-vuotiaille kantasuomalaisille. Opiskelua on 20 - 30 tuntia viikossa.

Maahanmuuttajien opiskeluun kuuluu erityisesti suomen kieli ja kulttuuri sekä suomalainen yhteiskunta. Yhteisiä opintoja atk, valokuvaus, videokuvaus, editointi, erilaiset produktiot ja PopUpit, opintoretket ja vierailut. Koulutus, työelämä ja työnhaku.
Mahdollisuus pieniin työkokeiluihin Jyränkölän eri toimipisteissä.

Lisätietoja:

Pia Valkjärvi
044 797 2445
pia.valkjarvi [ät] jyrankola.fi

Heinola i tiden

Heinola i tiden -hanke kuuluu Svenska kulturfondenin vuosina 2018-2021 toteutettavaan valtakunnalliseen Hallå-ohjelmaan. Hankkeen tavoitteena on lisätä ruotsin kielen ja suomenruotsalaisen kulttuurin näkyvyyttä Heinolassa. Pyrkimyksenä on myös muokata asenneilmastoa kieltä ja kulttuuria suosivammaksi.  

Lisätietoja:
Juhani Korhonen
050 306 7987
juhani.korhonen [ät] jyrankola.fi


Päättyneet hankkeet

Laatu- ja kehittämishanke, HeiMo-malli (2019-2020 --> 2021)

OPH:n myöntämällä avustuksella kehitettiin ns. HeiMo-mallia eli kansalaisopistossa annettavaa ohjausta ja asiakaspalvelua. Lisäksi perustettiin kuntalaisista koostuva HeiMo-neuvosto ja lisättiin näin asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia opiston toiminnassa. Hanke päättyi toukokuussa 2021. 
HeiMo-neuvosto toimii myös hankkeen päätyttyä. Oletko kiinnostunut neuvoston toiminnasta? Ota rohkeasti yhteyttä! 

Lisätietoja:

Birgitta Ylilehto
044 797 2405
birgitta.ylilehto [ät] jyrankola.fi

Työtaito

Vuonna 2018 alkaneessa, kolmivuotisessa Työtaito-hankkeessa painopisteenä oli maahanmuuttajien työllistäminen. Lisäksi kehitettiin maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä toimintamalleja sekä vahvistettiin heidän työelämävalmiuksiaan. Toiminnan myötä vaikutettiin konkreettisesti työnantajien asenteisiin ja kehitettiin uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välille. Hankkeen rahoittajana toimi STEA.

Lisätietoja:
Rehtori Sirkka Suomi
050 306 7985
sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi

Digi- ja perustaitohanke

Opetushallituksen rahoittama digi- ja perustaitohanke toteutettiin vuosina 2019-2020. Hankkeessa luotiin ns. ”koko kansan HelpDesk” -toimintamalli: koulutettiin vapaaehtoisia avainhenkilöitä digivälittäjiksi ja vietiin matalan kynnyksen digineuvontaa ihmisille, jotka tarvitsevat tukea esim. tietokoneen, puhelimen tms. peruskäyttöön liittyvissä ongelmissa.

Hanke oli osa Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämää Digiaikakauden taidot -ohjelmaa, jonka tavoitteena on digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. PIAAC -tutkimus kertoo, että jopa 600 000 aikuisella suomalaisella on puutteita näissä perustaidoissa. Matalan kynnyksen koulutuksen lisäämisellä halutaan ehkäistä eriarvoisuutta, antaa myönteisiä oppimiskokemuksia ja vahvistaa nykypäivän kansalaistaitoja.

Lisätietoja:

Laura Paronen
044 797 2446
laura.paronen [ät] jyrankola.fi

Paikka auki II

STEA:n vuosina 2018-2019 rahoittamalla Paikka Auki II -tuella on palkattu Mediapajalle alle 30 -vuotias, vaikeassa työllisyystilanteessa oleva henkilö mielenterveystyön vertaisohjaajaksi.

Lisätietoja:
Mikko Kallio
Koulutussuunnittelija
044 797 2403
mikko.kallio [ät] jyrankola.fi

RoHeVa 2017-2019

Rohkeasti - Helposti - Vahvasti

Kun tavoitteenasi on kouluttautuminen tai työ

Jyränkölän työllistämispalvelujen RoHeVa-projekti on Hämeen te-toimiston ja Heinolan kaupungin rahoittama työllistämishanke vuosille 2017-2019. Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Jyränkölän Setlementti.

Hankkeen tarkoituksena on tukea heinolalaisten pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten, maahanmuuttajien ja nuorten työllistymistä. Te-toimistosta ohjautuvat asiakkaat saavat henkilökohtaista työhönvalmennusta sekä työnetsijän palveluja. Tavoitteena on rakentaa asiakkaalle soveltuva työllistymisen polku avoimille työmarkkinoille tai opiskelujen pariin. Tarvittaessa polku voi rakentua myös muiden palvelujen piiriin. Työllistymisen tueksi asiakas osallistuu työkokeilu- ja/tai palkkatukityöjaksoille. Työhönvalmennukseen sisältyy työnhaun koulutus, cv:n teko sekä mahdollisuus korttikoulutusten suorittamiseen esim. hygieniapassi.

RoHeVa-projekti tekee tiivistä yhteistyötä Heinolan kaupungin työllisyydenhoidon sekä TE-palvelujen kanssa. Hankkeen työntekijöiden toimisto on Heinolassa Wanhalla Lehtitalolla, Lampikatu 8, 2. kerros.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Kirsti Pohjaväre 050 324 8328

Projektiohjaaja
Sari Virtanen 044 797 2453

Uuden Työn Etsijä
Jouni Kantonen 044 797 2466

Sähköpostit ovat muodossa etunimi.sukunimi [ät] jyrankola.fi

Uraani -yrittäjyysvalmennus 2014-2017

Uraani -yrittäjyysvalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittämiseen. Toiminnassa valmentautujat kehittävät omia tuotteitaan ja palvelujaan suoraan asiakkaiden kanssa, yhdessä valmennustiimin kanssa.

Tavoitteena Uraanivalmennuksessa on yrittäjyysosaamisen lisäksi verkostoitua sekä sellaisiin toimijoihin, jotka jakavat samat intressit (mahdolliset kumppanit) että ennen kaikkea asiakkaisiin. Näin jokainen tiimiläinen luo omaa kuvaansa siitä, mitä mahdollinen yrittäjyys juuri hänen kohdallaan olisi, ja minkälaiset olisivat edellytykset elannon hankkimiseen yrittäjänä tai osa-aika yrittäjänä.

Metodina on tiimivalmennus, jonka ohella jokainen valmentautuja toteuttaa myös omaa suunnitelmaansa. Ensisijaisesti valmennus on kohdennettu 20-30-vuotiaille, mutta tiimeihin mahtuu myös vanhempiakin. Valmennus on vuosina 2014-2016 maksutonta, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa. Valmennukseen voi osallistua myös TE—toimiston työkokeiluna. Valmennus on avoin myös Heinolan ulkopuolelta tulevilla.

Valmennuksessa on mahdollista suorittaa starttirahaan vaadittava yritysvalmennus. Tuemme rahallisesti hyviä, osana valmennusta toteutettavia, Pop Up-tuotekokeiluita. Tule tekemään Pop Up ja opi samalla yrittäjyydestä.

Uraani - Dreams, Skills & Culture
Toteuttaja: Jyränkölän Setlementti ry
Rahoittaja: Raha-automaattiyhdistys ry

Lisätietoja:
Sirkka Suomi

sirkka.suomi [at] jyrankola.fi, 050 306 7985

Laatu- ja kehittämishanke 2016-2017

UUSI STRATEGIA 2016-2020 JA ESITYSTAPA: Uudistaa Heinolan kansalaisopiston strategia 2016-2020 sekä tuottaa uudenlainen visuaalinen esitystapa strategialle.

PEDAGOGINEN KEHITTÄMINEN - ennakoivat kokeilut ja mallintamiset A. Media-Pappa­pedagogiikka: mallintaa usean sukupolven kohtaamiseen perustavaa pedagogiikkaa (Heinolan kansalaisopisto Ja Jyränkölän Media paja). Tavoitteena nostaa kokemusten ja opitun myötä esille sukupolvien kohtaamiseen perustuvan pedagogiikan ydinasioita. B. Pelipedagogiikka: pelin tekemisen ryhmä. Ryhmässä erilaiset oppijat (opiston henkilöstö ja Mediapajan nuoret) käyvät läpi koodauksen perusteet ja luovat yhdessä ohjeistuksen sille, miten peli rakennetaan.Lisätietoja:
Sirkka Suomi
rehtori
050 306 7985
sirkka.suomi [at] jyrankola.fi

Päijät-Osaaja

Päijät-Osaaja on Osaava-ohjelmaan kuuluva vapaan sivistystyön opetushenkilöstön täydennyskoulutushanke, joka toimii yhteensä 13 kunnan alueella. Hanke toteutetaan yhteistyössä Heinolan kansalaisopiston, Wellamo-opiston ja Itä-Hämeen opiston kanssa.

Hankkeen rahoittaja on Etelä-Suomen Aluehallintovirasto.

Hankkeessa vahvistetaan opetustoimen henkilöstön osaamista, haetaan uudenlaisia toimintatapoja henkilöstökoulutuksen järjestämiseen sekä kehitetään yhteistyötä oppilaitosten välillä.

Viimeisen hankevuoden - 2016-2017 - aikana kootaan yhteen hankkeen tuloksia ja siirretään hyviä käytänteitä opistojen perustyöhön sekä tuotetaan opistojen  tulevaisuusvisio 2017-2023

Hankekauden 2015-2016 teemat ovat digitaalinen osaaminen sekä  osaamisen markkinointi ja sisäinen yrittäjyys. Vuoden 2016 aikana myös kootaan yhteen hankkeen tuloksia ja siirretään hyviä käytänteitä opistojen perustyöhön.

Kaudella 2014-2015 keskitytään edelleenkin  tietotekniikan ja sosiaalisen median hyödyntämiseen oppilaitoksissa. Viidennen vaiheen muut teemat ovat muutos, muutosjohtaminen ja muutoksen hallinta sekä hankkeen aikana toteutettujen koulutusten ja pedapajojen kuvaukset esim. palvelumuotoilukonseptia hyödyntäen.

Kauden 2013-2014 keskeisinä teemoina ovat tietotekniikan ja sosiaalisen median hyödyntäminen oppilaitoksissa, työhyvinvoinnin syventäminen sekä tulevaisuuden opisto -ajatuksen kehittäminen ja käytäntöön tuominen.

Kaudella 2012-2013 painopistealueina ovat kehityskeskustelukäytänteiden monipuolistaminen, pedagogiset työpajat (pedapajat) sekä tietotekniikka ja sosiaalinen media.

Kaudella 2011-2012 kehittämisen painopistealueet ovat sisäisen arviointiprosessin yhteinen ja oppilaitoskohtainen kehittäminen, työhyvinvointi sekä johtaminen, erityisesti itsensä ja pienryhmän johtamisen näkökulmista.

Ensimmäisen hankekauden 2010-2011 pääpaino on henkilöstön koulutustarpeiden selvittämisessä, osaamista laajentavan koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä kolmen oppilaitoksen yhteisen suunnittelu- ja kehittämisosaamisen yhdistämisessä käytännön yhteistyökaluksi.

Päijät-Osaaja myös Facebookissa haulla: Päijät Osaaja

Hankkeen blogi

Lisätietoja:

Juhani Korhonen
050 306 7987
juhani.korhonen [at] jyrankola.fi

Birgitta Ylilehto
044 797 2405
birgitta.ylilehto [at] jyrankola.fi

PlaaniNews

PlaaniNews-hankkeen aikana tuotettiin heinolalaisten yhdistysten, yhteisöjen ja yksittäisten kansalaisten omaa tiedotuskanava, PlaaniNews.fi. Hankkeen rahoittajana toimi Päijänne-Leade ry ja Euroopan maaseudun kehittämisrahasto. Hankeaika oli 1.10.2015-31.3.2017.

Hankkeessa innostettiin ja aktivoitiin paikallisia yhdistyksiä, seuroja, kouluja ja muita yhteisöjä sekä yksittäisiä kansalaisia tuottamaan nettisivuille julkaistavaa aineistoa. Tavoitteena oli luoda aidosti kiinnostava ja vuorovaikutteinen sivusto, jonne paikalliset ja mahdollisesti myös ulkopaikkakuntalaiset palaavat kerta toisensa jälkeen.  

Mukana oleville toimijoille tarjottiin hankkeen aikana erilaisia kirjoittamiseen ja viestintään liittyviä koulutuksia ja aktivointitilaisuuksia.

PlaaniNews:iin pääset tutustumaan osoitteessa http://plaaninews.fi/.


Lisätietoja:
Jussi Varjo
044 797 2468
jussi.varjo [at] jyrankola.fi

VirtaaTyöstä 2014 - 2016

VirtaaTyöstä – projektissa voit etsiä väyliä pysyville työmarkkinoille tutustumalla työkokeilun ja palkkatuen sekä muiden tuettujen työjaksojen kautta setlementtimme ja yhteistyökumppaneidemme tarjoamiin työpaikkoihin. Työkokeilu- palkkatukipaikkoja on avoinna koko ajan vaihtelevasti. Ota siis rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Lisäksi tarjoamme oppilaitoksien opiskelijoille mahdollisuuden työssäoppimisjaksoille ja koululaisille TET- jaksoille. Tarjoamme myös pienimuotoista koulutusta ja tukea työpolkujen rakentamiseen työssäoloaikana sekä järjestämme tutustumisretkiä lähiseudun työllistämiskohteisiin. Työjaksoilla sinulla on mahdollisuus tutustua mm. keittiö-, puhtaanapito-, kiinteistö-, hoiva-,asiakaspalvelu- ja luovan media-alan tehtäviin. Työpaikoista saat tietoa ottamalla suoraan yhteyttä projektityöntekijöihimme tai Hämeen TE – toimistoon (Heinolan toimipiste). Yritysyhteistyö. Onko yrityksesi kiinnostunut sosiaalisesta työllistämisestä? Ota rohkeasti yhteyttä. VirtaaTyöstä -projektia rahoittaa TE-palvelut, Heinolan kaupunki ja Jyränkölän Setlementti.

Lisätietoja:
Kirsti Pohjaväre
050 324 8328
kirsti.pohjavare [at] jyrankola.fi

Laatu- ja kehittämishanke 2015 - 2016

PALVELUMUOTOILU KANSALAISOPISTOSSA
Laatu- ja kehittämishankkeen tavoitteena on tuoda palvelumuotoilu kansalaisopiston kehittämisen työkaluksi sekä tehostaa ja parantaa palvelujen laatua ja kohdentumista mm. asiakaprofiloinnin avulla. Kehittämisen kohteina ovat kansalaisopiston palvelukokonaisuuksista musiikin opetus sekä Mediapajan toiminta.

Lisätietoja:
Sirkka Suomi
rehtori
050 306 7985
sirkka.suomi [at] jyrankola.fi

Laatu- ja kehittämishanke 2014 - 2015

IMPROVISAATIO –TYÖMENETELMÄNÄ KANSALAISOPISTOSSA
Hankkeessa tavoitteena on testata, kehittää ja saada kokemuksia improvisaatio –työmenetelmän hyödyntämistä osana kansalaisopiston opetusta sekä kehittää ohjausmenetelmiä improvisaation kautta.


KUVATAIDEKOULUN STRATEGINEN JA SISÄLLÖLLINEN KEHITTÄMINEN
1.Heinolan kuvataidekoulun laatujärjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto
2.Heinolan kuvataidekoulun opetussuunnitelman päivittäminen
3.Uusien toimintamuotojen kehittäminen kuvataidekouluun

Lisätietoja:
Tiina Heiskanen
apulaisrehtori
044 797 2402
tiina.heiskanen [at] jyrankola.fi

Takuulla!

Takuulla! on Hämeen Ely –keskuksen rahoittama ESR –hanke, jota hallinnoi ja koordinoi Jyränkölän Setlementti/Heinolan kansalaisopisto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen setlementtiliiton kanssa ja kartoitukseen osallistuvat kaikki Suomen paikallissetlementit.
 
Takuulla –hankkeessa kootaan tietoa setlementtiverkostosta nuorisotakuun toteuttajana. Tällä hetkellä ei ole olemassa selkeää kokonaiskuvaa siitä, mitä nuorisotyöttömyyden hyväksi tehdään setlementtikentällä. Ratkaisuja haetaan mm. seuraaviin kysymyksiin:
•Millaisia ovat toimivimmat koulutukselliset ratkaisut esim. kansanopistoissa tai kansalaisopistoissa?
•Millaisia erilaisia nuorten työllistämismalleja setlementeissä on käytössä?
•Miten parhaita käytäntöjä saataisiin levitettyä setlementtikentälle koko maan laajuisesti paikallissetlementtien ja niiden toimintaympäristöjen erilaisuudet huomioiden?

Projekti on toteutettu vuonna 2014.

Lisätietoja:
Sirkka Suomi
050 306 7985
sirkka.suomi [at] jyrankola.fi

Ytyä yhdistystyöhön

Projektissa kartoitetaan paikallisten sosiaali- ja terveysalan yhdistysten nykytilaa, resursseja ja kehitetään yhdistysten toimintaa. Projektin aikana yhdistysten välistä yhteistyötä pyritään kehittämään ja tietoisuutta muiden yhdistysten toiminnasta lisäämään. Projektin aikana tartutaan yhdistysten sekä sisäiseen että ulkoiseen viestintään ja pyritään kehittämään toimintamuotoja, joilla nuoria saataisiin entistä enemmän mukaan yhdistystoimintaan.
 
Projektin aikana yhdistyksille järjestetään yhteisiä tapahtumia, joissa yhdistystoimijat pääsevät vaihtamaan ajatuksia keskenään sekä tutustumaan toisiinsa. Tutustutaan muualla toimiviin alueellisiin yhdistysten väliseen yhteistyöhön Yhdistyksille järjestetään kehittämispäiviä, joissa yhdessä pohditaan yhdistysten tulevaisuutta, viestintää, uusia toimintamalleja ja kehitellään aivan uusia ideoita, joilla yhdistystyötä saadaan uuteen nousuun.
 
Yhteisökoordinaattorit voivat auttaa yhdistyksiä esimerkiksi uusien toimintamuotojen käynnistämisessä, yhdistyksen kotisivujen luomisessa, tapahtumien järjestämisessä tai erilaisten avustushakemusten täyttämisessä. Yhdistykset voivat ottaa yhteyttä ja pyytää neuvoja, apua, tukea melkein mihin tahansa, mihin yhdistys tuntee tarvitsevansa apua suunnittelun tai käytännön järjestämisen tasolla.

Projekti on päättynyt 31.3.2015.
 
Lisätietoja:
Jussi Varjo
Yhteisökoordinaattori
044 797 2468
jussi.varjo [at] jyrankola.fi

Aistien - Avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä

Aistien -hanke on valtakunnallinen hanke, jota koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu. Heinolan kansalaisopisto on yksi hankkeen osatoteuttajista. Hanke toteutetaan 1.9.2011-31.12.2014 välisenä aikana. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ESR tuella. Aistien - avoimia oppimisympäristöjä kehittämässä -hankkeessa kehitetään moniaistisia tiloja oppimis- ja elämysympäristöiksi erilaisille kohderyhmille. Heinolan kansalaisopisto kehittää menetelmää elämyksellisenä oppimisympäristönä esimerkiksi kielten ja historian opetuksessa. Tilan elämykset syntyvät eri aistien kautta, kuten seinälle heijastettavilla maisemakuvilla tai videoilla, tuoksuilla, mauilla ja äänimaailmalla.

Hankkeesta löytyy lisätietoa:
www.laurea.fi/aistien
http://aistien.blogspot.fi

Hankkeen tuloksena syntyneestä Aistien -menetelmästä voit lukea lisää www.aistienmenetelma.net. Sivustolta löytyy ohjeista ja esimerkkejä:
- Aistien -menetelmän tavoitteista ja soveltamismahdollisuuksista
- Tilan teknisestä toteutuksesta: millaisia välineitä toteutukseen tarvitaan.

Projekti on päättynyt 31.12.2014.

Lisätietoja:
Sirkka Suomi
050 306 7985
sirkka.suomi [at] jyrankola.fi