Kuvataidekoulu

 

HEINOLAN KUVATAIDEKOULU antaa visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta kuvataiteen suuntautumisvaihtoehdossa.

  • Tutustuttaa opiskelijan monipuolisesti erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin sekä kehittää tutkivaa ja ennakkoluulotonta työskentelytapaa.
  • Opetus on tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää, ongelmakeskeistä sekä vuorovaikutteista
  • Työskentelyssä korostuu mielikuvituksen, aistitiedon ja intuition merkitys
  • Ohjaa opiskelijaa ilmaisemaan ajatuksiaan, mielikuviaan ja tunteitaan kuvallisesti sekä sanallistamaan työskentelyään.

Opintojen rakenne koostuu seuraavista moduuleista:
(Yleisen oppimäärän kokonaislaajuus 500 oppituntia)

Perusopinnot (7 - 12 -vuotiaille)
Syventävät opinnot eli työpajaopinnot (12 - 16 -vuotiaille)
Varhaisiän opinnot (7 -vuotiaille)

Oppilas saa taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistuksen suoritettuaan vaadittavat tunnit.

Opettajina toimivat: kuvataiteilija Susanna Judin, muotoilija Piritta Peltola ja tuntiopettaja Manja Piela.

Ilmoittautuminen

Kuvataidekouluun otetaan oppilaat ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua netissä, toimistossa tai puhelimitse 044 797 2400.

HUOMIO! Kuvataidekouluun ilmoittaudutaan koko vuodeksi kerrallaan. Syksy- ja kevätlukukausi laskutetaan erikseen. Mikäli oppilas ei jatka kevätlukukaudella, tulee siitä ilmoittaa opiston toimistoon marraskuun loppuun mennessä.

Lukukausimaksut
Varhaisiän opinnot/esiopetus 93 €
Perusopinnot 104 €
Syventävät opinnot 120 €
Lukukausimaksu sisältää materiaalimaksun.

Opintoneuvonta
Tiina Heiskanen
044 797 2402
tiina.heiskanen [ät] jyrankola.fi