Kotoutumis- ja maahanmuuttajatyö

 

HeiMo toimii maahanmuuttajatyömme keskuksena. Tarjoamme maahanmuuttajille apua, tukea ja maksutonta koulutusta, myös kotoutumisajan ylittäneille. Tule käymään (Kaivokatu 14) tai ota yhteyttä:

Rehtori Sirkka Suomi
sirkka.suomi [ät] jyrankola.fi
050 306 7985

Työvoimapoliittinen kotoutumiskoulutus (Hämeen ELY-keskus)
Vuodesta 2017 saakka työvoimapoliittisena koulutuksena tarjottava kotoutumiskoulutus (MOD 1-4) toteutetaan joustavasti ns. ”hybridimallilla”- ryhmässä on opiskelijoita useasta modulista samanaikaisesti.

Nuorten maahanmuuttajien opintosetelikoulutus – ohjaaminen monikulttuurisessa ympäristössä- koulutus (OPH)
Nuorten maahanmuuttajien opintosetelikoulutusta on toteutettu vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2018 alusta mukaan on otettu myös kantasuomalaisia nuoria työttömiä oppimaan yhdessä toimimista monikulttuurisessa ympäristössä.

UMAKO- lukutaitokoulutus osana kansalaisopiston valtionosuusopetusta (OPH)
Vuoden 2018 alusta kansalaisopistojen sivistystehtävään osoitettu kotoutumiskoulutuksen muoto. Kohderyhmiä ovat esim. kotivanhemmat, seniorit, oppimisvaikeuksia omaavat tai ne nuoret maahanmuuttajat, joiden elämäntilanteeseen kokopäiväopiskelu ei sovellu.

HeiMo-maahanmuuttajapalvelut
Heinolan kaupungin sosiaalitoimi ja Jyränkölä tekevät tiivistä ja konkreettista yhteistyötä kaikkien maahanmuuttajien neuvonnassa ja palveluihin ohjaamisessa. Heinolan kaupungin maahanmuuttotyö pitää viikoittain avovastaanottoa HeiMossa. Avovastaanotolla mm. selvitetään yhdessä kotiin tulleen postin sisältöä ja avustetaan erilaisten lomakkeiden täyttämisessä.

Työtaito -hanke (STEA)
Vuonna 2018 alkaneessa, kolmivuotisessa Työtaito-hankkeessa painopisteenä  on maahanmuuttajien työllistäminen. Lisäksi  kehitetään maahanmuuttajien työllistymistä edistäviä toimintamalleja sekä  vahvistetaan heidän työelämävalmiuksiaan. Toiminnan myötä vaikutetaan konkreettisesti työnantajien asenteisiin ja kehitetään uudenlaista yhteistyötä eri toimijoiden välille.  

Kotoutumiskoulutuksen henkilörekisteriseloste