Osaamisperusteisuus

Mistä on kyse? 

Tunnistetun osaamisen avulla sinun on helpompi kertoa omasta osaamisestasi muille ja saat toiminnasta arvioituja osaamisperusteisia todisteita.  

Kerran osoitetun osaamisen avulla saatat saada hyväksilukuja muista oppilaitoksista esimerkiksi ammattikoulusta tai ammattikorkeakoulusta.  

Osaamistodistukset ja -merkit voivat vaikuttaa positiivisesti työnhakutilanteessa. 

Opintotodistus 

Sinulla on mahdollisuus saada todistus opinnoistasi kansalaisopistossa. Osallistumistodistus edellyttää osallistumista 75 prosenttiin kurssin oppitunneista. Voit tilata todistuksen asiakaspalvelusta. Todistuksesta veloitamme 10 €, kuluvan vuoden kurssitodistuksen saa maksutta. 

Opintopisteet ja suorituksen vienti opintopolku.fi -järjestelmään 

Jos tarvitset opintopisteitä opinnoistasi kansalaisopistossa, ota jo opiskelusi suunnitteluvaiheessa yhteyttä aineen suunnittelevaan opettajaan (klikkaa yhteystietoihin tästä) henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimista varten. Ilmoita asiasta kurssin alussa myös kurssin opettajalle. Merkintä edellyttää osaamisen osoittamista kurssilla sovitulla tavalla ja/tai säännöllistä osallistumista kurssille ja hyväksyttyä edistymistä opinnoissa. Opintopistekokonaisuuden voi muodostaa yksi tai useampi kurssi. Mahdollisuuksien mukaan voimme tunnistaa myös olemassa olevaa osaamistasi esim. Bändissä oppimasi soittotaito tai Au Pair –vuosina kertynyt kielitaito. 

Kurssisuoritus viedään verkkoon Koski-tietovarantoon: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/ -> omat opintosuoritukseni. 

Huom! Kurssin suorittaminen opintopisteinä ja järjestelmään vienti vaatii suostumuslomakkeen allekirjoittamista jo koulutuksen alkamisvaiheessa. Jälkikäteen emme pysty kurssisuorituksia järjestelmään viemään. Tutustu informointilomakkeeseen tästä linkistä.

Osa kurssitarjonnastamme on jo valmiiksi suunniteltu osaamisperusteisesti ja opintopisteiksi laskettuna. 1 opintopiste vastaa 27 opiskelijatyötuntia. Myös lyhytkursseista voi saada opintopisteitä (esim. 0,25 opintopistettä).

Syksyn 2023 opintopistekurssit löydät tästä liitteestä. Ilmoittautuminen asiakaspalvelussa tai osoitteessa opistopalvelut.fi/heinola

Osaamismerkit 

Osaamismerkki on kuva, jolla merkin myöntäjä kertoo merkin saajan osaamisesta, taidoista tai saavutuksista, jonka joku virallinen taho on tunnistanut ja tunnustanut. 

Kansalaisopiston opiskelijana voit suorittaa osaamismerkin kielten kursseilla esim. saksan kielessä. 

Jyränkölän Setlementin hoivapalveluissa on mahdollisuus osoittaa osaamistaan hoiva-alan osaamismerkeillä. Merkit kuvaavat erilaisia taitoja ja tietoja, mitä hoivatyössä tarvitaan. Hoivaosaaminen on jaettu merkeissä pienempiin osakokonaisuuksiin teemoittain, jolloin merkin suorittaja voi näyttää osaamistaan yksilöllisesti, pieninä tai suurempina kokonaisuuksina. 

Merkkien osaamistavoitteet on rakennettu osittain yhteneväisiksi hoiva-avustajan ja lähihoitajan tutkinnon osien kanssa, jolloin merkeillä osoitettu osaamista on hyödynnettävissä henkilökohtaisen avustajan, hoiva-avustajan ja lähihoitajan työhön tai opintoihin hakeutuessa. 

Täältä voit tutustua Hoivapalvelujen osaamismerkkeihin: https://peda.net/jyrankola/opisto/hoivan-badgeverse 

Hoiva-alalla osaamismerkkien hyväksytyssä suorituksessa on käytetty arviointilomakkeita. Katso lomakkeet tästä linkistä

Jyränkölän Mediapajalla voit suorittaa osaamismerkkejä eri aihealueiden ympäriltä. Merkeissä on mediaan kuten valokuvaamiseen, kuvankäsittelyyn ja videoeditointiin liittyviä aiheita. Mediapajalla on osaamismerkkejä myös muista kuin perinteisen median aiheista esimerkiksi: ohjelmoinnillinen ajattelu, visuaalinen koodaus, työelämän empatia sekä ryhmäilmiöt. 

Täällä voit tutustua Mediapajan osaamismerkkeihin: https://peda.net/jyrankola/opisto/badgeverse 

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoille tarjoamme opiskeluharjoittelupaikkojen (koulutussopimus) lisäksi tutkinnonosien suorittamista näytöillä Mediapajalla.
Kysy lisää: Mikko Kallio, p. 044 797 2403. 

HeiMossa sekä muissa Jyränkölän kohtaamispaikoissa voi suorittaa osaamismerkkejä. HeiMo -kahvilan osaamismerkeissä tulee kahvilatyön perusosaaminen näkyväksi. Merkeissä kahvilatyöhön perusosaaminen on jaoteltu pieniksi merkeiksi, kuten asiakaspalvelu, kassaosaaminen sekä tuotevalmistus.  

Täältä voit tutustua HeiMo-kahvilan osaamismerkkeihin: https://peda.net/jyrankola/opisto/badgeverse/kahvila