Kohtaaminen on opiston ydinasia

KOHTAAMINEN ON OPISTON YDINASIA.jpgHeinolan kansalaisopisto on jo 80 vuoden ajan järjestänyt valtavan määrän erilaisia kursseja, mutta yksi asia on säilynyt, vaikka maailma on tänä aikana muuttunut aivan toisenlaiseksi.

”Se, että kursseilla ja muussa toiminnassa pääsee tapaamaan ja kohtaamaan muita ihmisiä, on säilynyt toimintamme ydinasiana. Samalla voi kuulua yhteisöön”, tiivistää opiston rehtori Sirkka Suomi.

Iso osa opinnoista onkin sitä, että pääsee tapaamaan tuttuja, kertomaan kuulumisia ja jopa solmimaan ystävyyssuhteita. Sirkka Suomi nostaa esimerkeiksi ravintola Kestissä kokoontuvan neulekahvilan sekä reilusti yli puoli vuosisataa kokoontuneen Kultakerhon. ”Jokainen voisi neuloa kotonaan, mutta yhdessä neulomisessa on mukana myös tärkeää sosiaalista pääomaa. Samoin Kultakerhon jäsenelle keskiviikko voi olla viikon tärkein päivä, kun pääsee osallistumaan ryhmän laadukkaaseen tarjontaan ja tapaamaan ystäviä.”

Kursseille osallistuminen tuo elämään sisältöä ja elämyksiä. Harrastus voi jatkua vuosia, joten muut kurssilaiset ja opettajat tulevat tutuiksi.

”Meillä on esimerkiksi opiskelija, joka on harrastanut posliininmaalausta yli 50 vuotta.”

Lyhyitä täsmäkursseja

Nykyajan kiireiset ihmiset ovat kuitenkin arkoja sitoutumaan pitkiin kursseihin. Lyhyitä täsmäkursseja järjestetäänkin nyt esimerkiksi folk jamin tai italian verbien ympärille. Kielten ja atk-taitojen yksilöopetus on myös tätä aikaa. ”Nykyisin pitää reagoida nopeasti kysyntään.”

Kansalaisopistot olivat pitkään ainoita kansan syvien rivien sivistäjiä. Koulutusta oli tarjolla vain hyväosaisille, mutta opistojen kautta kaikki ovat päässeet opiskelemaan myös ammattiasioita.

”Nykyisinkin opistot ovat matalan kynnyksen paikkoja, joissa sivistyksen näkökulma on merkittävä.”

Itsensä toteuttamisen väyliä

Useampi kuin joka kahdeksas heinolalainen käy vuosittain jonkin kurssin kansalaisopistossa. Määrä on huikea, ja voisikin miettiä, mitä Heinola olisi ilman kansalaisopistoa.

”Tämä on suoranainen hyvinvoinnin tuottaja kävijöille ja kunnalle. Täältä löytyy elämäniloa ja itsensä toteuttamisen väyliä. Vapaa-ajasta on kova kilpailu, ja mietimmekin koko ajan, miten voimme tarjota ihmisille jotakin arvokasta ja tärkeää.”

Setlementtiarvot suunnittelun pohja

Heinolan kansalaisopisto on osa Jyränkölän setlementtiä. Setlementtiarvot näkyvät opiston toiminnan suunnittelussa ja käytännössä. Opistoon on matala kynnys, ja se nojaa ihmisten tasa-arvoisuuteen.

”Meillä on runsaasti erityisryhmille suunnattua toimintaa. Yksityisenä opistona voimme tehdä nopeasti päätöksiä, joissa ihminen on edellä. Setlementti laittaa omaa rahaa opiston toimintaan, ja suhtaudumme inhimillisesti kurssimaksujen alennuspyyntöihin. Lisäksi eri toimintamuotomme voivat tuoda yhteistyöllä toisilleen ja asiakkaalle lisäarvoa.”

Myös yhteistyö eri yhdistysten ja kulttuuri- ja liikuntaväen kanssa on hedelmällistä.

”Meillä on laajaa hanketoimintaa. Esim. erityisrahoitusta saava Mediapaja toteuttaa nuorisotakuuta, jotta nuoret saisivat elämän syrjästä kiinni.”

Sirkka Suomi luonnehtii Heinolan kansalaisopistoa sivistyksen rypääksi.

”Meillä on osaavia ja taitavia ihmisiä, joille on yhteistä intohimo omaan tekemiseen, ja he ovat ylpeitä siitä.”

 8.11.2013