Monipuolista oppia kuvataidekoulusta

 

Monipuolista oppia kuvataidekoulusta.jpgPuolasta kotoisin oleva, mutta Suomessa jo lähes 15 vuotta asunut kuvataiteen maisteri Radek Karkulowski opastaa Heinolan kuvataidekoulussa opiskelevia nuoria ja innokkaita taiteilijanalkuja kuvataiteen saloihin. ’’Haluan tarjota oppilailleni onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden kokeilla erilaisia tekniikoita ja materiaaleja.’’

Erityisesti sarjakuvien ja kuvien työstämiseen erikoistunut Radek tekee myös graafista suunnittelua. ’’Kuvituksiini olette saattaneet törmätä koulujen oppikirjoissa tai paikallislehdissä.’’

Itsekin kuvataidekoulun käynyt Radek tietää, että harrastuksissa innon ylläpitäminen on tärkeää. Oma lapsuus- ja nuoruusvuosien kuvataiteen harrastaminen avasi Radekille myöhemmin myös väylän unelma-ammattiin kuvataiteen pariin.  

’’Omin käsin tekeminen kasvattaa itsetuntoa ja on hyvää vastapainoa nykyelämän kiireiselle ja koneisiin sidotulle elämäntavalle.’’ Radekin mielestä kuvataide-harrastus sopii niin pojille kuin tytöillekin. ''Rohkaisisin kaikkia lapsia kädentaitojen ja luovuuden kasvattamiseen, sillä niitä tarvitaan elämässä.''

"Mielenkiintoa ja intoa kuvataidekoulun oppilailla varmasti riittääkin, sillä monipuolisilla kursseilla kehitetään oppilaiden omaa luovaa ilmaisua opettelemalla kuvan tekemisen perustaitoja usealla eri kuvataiteen osa-alueella. Jo vuodesta 1980 toimineen Heinolan kuvataidekoulun opetus perustuu ihmiskäsitykseen, jossa ihminen on ainutkertainen ja toimii vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa sekä vaikuttaa aktiivisesti elämäänsä. Opiskelussa keskeistä on taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti.

’’Sinne on aina kiva mennä’’

"Viime kaudella kuvataidekoulun peruskurssilla opiskellut 9-vuotias Santeri Mutanen osallistui kurssille äidin suosituksesta. ’’Ja olihan siellä myös yksi mun luokkalainen koulusta’’, nuori mies kertoo.

"Monipuolista oppia kuvataidekoulusta1.jpgKurssi täytti piirtämisestä pitävän Santerin odotukset. ’’Siellä sai tehdä hauskoja töitä ja kaikenlaista kuvataidetta. Opin uusia tekniikoita ja opin piirtämään omakuvan.’’ Vapaa-ajallaan paljon sarjakuvia lukeva Santeri pitää kuitenkin kaikista eniten sarjakuvien piirtämisestä. ’’Tykkään piirtää sarjakuvia, erityisesti seikkailusarjakuvia.’’

"Syksyn tullen Santerin on tarkoitus jatkaa opintojaan kuvataidekoulussa. Isona insinööriksi haluava Santeri haluaa oppia uusia tekniikoita ja kehittyä itselleen mielekkään harrastuksen parissa. Muille kuvataidekoulun opintoja harkitseville Santerilla on selkeä ja ytimekäs viesti. ’’Sinne on aina kiva mennä ja siellä on hyvä ilmapiiri.’’

Heinolan kuvataidekoulussa 4-16-vuotiaat lapset ja nuoret voivat suorittaa koko yleisen taiteen perusopetuksen oppimäärän (500 tuntia), jonka suoritettuaan saa päättötodistuksen. Lisäksi kuvataidekoulussa järjestetään varhaisiän opintoja eli esiopetusta 4-6 -vuotiaille, jota ei lasketa mukaan yleiseen oppimäärään.

4.6.2015