Etsivä vanhustyö

Mitä etsivä vanhustyö on? 

Etsivä vanhustyö pyrkii löytämään haasteellisessa elämäntilanteessa olevia, palveluiden ulkopuolelle jääneitä yli 60-vuotiaita ikäihmisiä. Etsivän vanhustyön työntekijät ohjaavat ikäihmisiä tarvitsemiensa toimintojen ja palveluiden piiriin. 

Mitä etsivä vanhustyö tarjoaa?

Työntekijät auttavat ja tukevat ikääntyneitä arjen haasteissa ja hankalissa elämäntilanteissa. Työntekijät kohtaavat asiakkaat kiireettömästi. He tutustuvat asiakkaan elämään ja kartoittavat asiakkaan toiveet ja tilanteen. Työntekijät tapaavat asiakkaan kodissa tai muussa sovitussa paikassa. Asiakkuuden kesto sovitaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Yksilöllisen asiakastyön lisäksi jalkaudumme ikäihmisten elinympäristöön ja järjestämme siellä yhteisökahvilatoimintaa.

Miten etsivän vanhustyön asiakkaaksi tullaan? 

Työntekijään voi olla yhteydessä, asiakas itse tai tarvittaessa ammattilainen, asiakkaan omainen tai läheinen. 

Työntekijöinä toimivat: 

Katja Kärki                                                Elisa Ahonen
Geronomi (AMK)                                      Sosionomi (AMK)
Hankekoordinaattori                                 Hankeohjaaja
Puh. 044 735 0021                                   Puh. 044 797 2451

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[ät]jyrankola.fi. 

Asiakkaiden kokemuksia etsivästä vanhustyöstä 

” Osallistuminen on tuonut iloa elämään, saan tarvittaessa ammattiapua ja minusta pidetään huolta”

” Etsivä vanhustyö auttaa ja tukee hoitamaan arjen asioita, minua kuunnellaan”

” On kiva tulla porukkaan”

” Täällä tapaa kohtalotovereita”