Kämmen -elintarvikejakelu

"Kyllä oli niin hyvä kassillinen ruokaa, että ihan herkistää"

Kämmen-elintarvikejakelu jakaa ruokakasseja osoitteessa Maaherrankatu 1B torstaisin klo 8-10. Ruoka-apua jaetaan vain niin kauan kuin sitä riittää. Muistathan, että Kämmen-elintarvikejakelu on tarkoitettu viimesijaiseksi palveluksi vähävaraisille heinolalaisille. Olethan ensisijaisesti yhteydessä Kelaan ja/tai Heinolan sosiaalitoimeen taloudellisten pulmiesi kanssa. 

Koordinoimme vähävaraisille ja apua tarvitseville tarkoitettua elintarvikejakelua joka torstai osoitteessa Maaherrankatu 1 B.

Toiminta on saanut alkunsa jo vuonna 1992, kun Mirjam Iiskola aloitti kutsumuksellisen elämäntyönsä Heinolassa. Vuodesta 2007 alkaen Kämmen -toiminta on ollut osa Jyränkölän vapaaehtoistoimintaa ja sitä ylläpidetään lahjoitusvaroin, joilla myös elintarvikkeet ostetaan.

Mirjam Iiskola on Kämmen -toiminnan äiti, joka omien elämänkokemustensa myötä ryhtyi auttamaan apua tarvitsevia. Mirjamin kanssa Kämmenessä toimii 12 – 15 tehtäväänsä koulutettua vapaaehtoistyöntekijää.

Kämmen -toiminnan rahoittajana toimivat Heinolan seurakunta, Heinolan kaupunki, lukuisat yksityiset lahjoittajat ja yritykset.

Kämmenen jakaman ruoka-avun tarve on kasvanut. Mikäli haluat tukea toimintaa, voit tehdä sen lahjoittamalla vapaavalintaisen summan Kämmen-toiminnan tilille FI80 4212 0010 2011 56, saaja Jyränkölän Setlementti ry

Rahankeräysluvan saaja
Jyränkölän Setlementti ry

Rahankeräysluvan myöntäjä
Poliisihallitus

Rahankeräysluvan numero ja myöntämisajankohta
RA/2020/998, lupa voimassa toistaiseksi 1.9.2020 alkaen

Keräysaika ja -alue
Lupa on voimassa toistaiseksi 1.9.2020 alkaen koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Kerättävien varojen käyttötarkoitus
Kerätyt varat käytetään heinolalaisten vähävaraisten ja heikossa elämäntilanteessa elävien ihmisten auttamiseen Kämmen-elintarvikejakelun muodossa. Varat käytetään  jaettaviin elintarvikeostoihin, isojen elintarvike-erien pakkausmateriaaleihin ja jaettavien elintarvikkeiden pakkaamisessa käytettäviin muovikasseihin. Lisäksi varoja voidaan käyttää tarvittaviin suojavarusteisiin kuten hanskoihin ja maskeihin.